News

Tapiiri Presentation Night (PowerPoint-ilta)

Please scroll down to read this in English.

Esittely

Tapiirin väitöstilaisuus on hauska esitelmä-/ PowerPoint-ilta, joka pidetään klo 17.00 09/02/2024 Tellus Stagella, ja jossa kuvittelemme olevamme väitöstilaisuudessa. Rekisteröidy joko esittäjänä tai yleisönä. Tarjolla on pientävä purtavaa ja juotavaa. Pukukoodi on tummapuku (formal) ja osallistuminen on jokaiselle ilmaista. 

Kuvaus: Väitös voi olla melkeinpä mistä tahansa aiheesta, josta olet kiinnostunut. Joitakin aiheita on tarjolla valmiina kuten “Epäilyttävät eläimet ja niiden puuhat” ja “Miten olla jäämättä kiinni murhasta Oulussa” (alempana koko lista). Osallistujat saavat valita aiheensa halutessaan itse. Esitykset ovat 5-10 minuutin pituisia ja ne on otettava hyvin vakavasti. Nauraminen yms. vaikuttavat esittäjän loppupisteisiin. Kuitenkin osallistujien tulisi yrittää tehdä esitelmistään mahdollisimman hauskoja. Esitelmän voi esittää englanniksi tai suomeksi. 

Tärkeää: Kyseessä ei ole todellinen väitöstilaisuus, eikä rehtorilla tai vararehtorilla ole todellisuussa titteleitään, eivätkä annetut diplomit kerro muusta kuin tapahtumaan osallistumisesta.

Ohjeet

Vaihe 1 Lue huolellisesti ohjeet ja info, sen jälkeen rekisteröidy 07/02/2023 mennessä
Vaihe 2 Valitse väitöksesi aihe: katso nettisivulta esimerkkiaiheet
Vaihe 3 Valmistele esityksesi (halutessasi ohjaajan avulla) ja lähetä se 08/02/2024 mennessä
Vaihe 4 Esitelmöi yleisön edessä ja vastaväittele – klo 17.00 09/02/2024 @Tellus Stagella
Vaihe 5 Ansaitse diplomisi valmistumisseremoniassa 

Ohjelma

17.00 – 17.30 Avausseremonia ja puheet rehtorilta ja vararehtorilta
17.30 – 18.15 Väitösesityksiä (ensimmäinen kierros)
18.15 – 18.30 Tauko
18.30 – 19.15 Väitösesityksiä (toinen kierros)
19.15 – 19.30 Tauko
19.30 – 20.00 Valmistumisseremonia, loppusanat
20.00 etenpään epävirallinen valmistumisjuhla Club Labrassa

Esimerkkiaiheet

Voit esittää vapaata aihetta ohjaajalle, tai valita yhden valmiista väitösaiheista ja olla yhteydessä vastaavaan ohjaajaan. 

Ohjaaja: Prof. Daniel Szabo (rehtori) (mail)

 • Eläimet epätavallisissa paikoissa
 • Mielenkiintoiset kirpputorilöydöt ja miksi ne pitäisi hankkia
 • Miten olla jäämättä kiinni murhasta Oulussa
 • Mitä Toripolliisi piilottelee takkinsa alla
 • Urbaanisuunnittelu: Oulu vuonna 2050

Ohjaaja: Prof. Jutta Hukari (vara-rehtori) (mail)

 • Hienovarainen suunnittelma pyörän varastamiseksi ja mahdolliset seuraamukset
 • Satavarma suunnitelma alkoholin salakuljettamiseksi Hurmokseen
 • Suunnittele epävakaa pyörä
 • Epäilyttävät eläimet ja niiden touhut

Introduction

The Tapiiri Thesis Defense event is a fun presentation night held 17.00 09/02/2024 at Tellus Stage where we pretend that we are at a thesis defense. Register either as a presenter or as audience member. Light snacks and drinks will be provided, dress code is formal and attendance is free for everyone.

Description: The thesis topics can be nearly anything you are passionate about, and some topics are provided by us, such as “Suspicious animals and what they might be up to” and “How to get away with murder in Oulu” (please see complete list below). Candidates are welcome to propose their own thesis topics. The presentations are 5-10 minutes each and to be taken very seriously. Laughter and similar behaviour will affect the candidates’ score. On the other hand, candidates are encouraged to make their presentations as hilarious as possible. Presentations are possible in English or Finnish.

Disclaimer: This is not a real, official thesis defense, the rector and vice-rector do not really possess these titles and the issued diplomas do not really certify anything other than participation at the event.

Instructions

Step 1 Please carefully read the introduction and instructions, then register by 07/02/2024
Step 2 Choose your thesis topic: check website for example topics
Step 3 Prepare your presentation (optionally with the help of a supervisor) and submit by 08/02/2024
Step 4 Present in front of the audience and defend your thesis – 17.00 09/02/2024 @ Tellus Stage
Step 5 Receive your diploma in your respective field during the graduation ceremony

Programme

17.00 – 17.30 Opening ceremony with speeches from Rector and Vice-Rector
17.30 – 18.15 Thesis defence presentations (first session)
18.15 – 18.30 Break
18.30 – 19.15 Thesis defence presentations (second session)
19.15 – 19.30 Break
19.30 – 20.00 Graduation ceremony, closing words
20.00 onwards unofficial graduation celebration at Club Labra

Example Topics

You are free to propose your own thesis topic to a supervisor, or choose one of the readily available thesis topics and contact the respective supervisor.

Supervisor: Prof. Daniel Szabo (Rector) (mail)

 • Animals in unusual places 
 • Interesting kirpputori finds and why you should buy them
 • How to get away with murder in Oulu
 • What is Toripolliisi hiding under his jacket
 • Urban Planning: Oulu in 2050

Supervisor: Prof. Jutta Hukari (Vice-Rector) (mail)

 • A sophisticated plan to steal a bike and possible outcomes
 • A fail-proof plan to sneak alcohol into Hurmos
 • Design and engineering of an unstealable bike
 • Suspicious animals and what they might be up to

Registration / Ilmoittautuminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *